ជំនឿ - Kampuchea Thmey Daily
Connect with us
Helistar Cambodia - Helicopter Charter Services

ជំនឿ

«កុរ» ឆ្នាំ ២០២២ នឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឲ្យសម្បូរសប្បាយ បើហ៊ានលះបង់ ព្រមនឿយហត់

កុរ ជាជ្រូកស្រុក ដែលកើតនៅឆ្នាំ ២០១៩, ២០០៧, ១៩៩៥, ១៩៨១, ១៩៧១, ១៩៥៩, ១៩៤៧, ១៩៣៥ នៅក្នុងទ្រឹស្តីធាតុចិន សញ្ញានៃរាសីចក្រនីមួយៗ...

Advertisement

Facebook

Advertisement