ជំនឿ – Kampuchea Thmey Daily
Connect with us
Helistar Cambodia - Helicopter Charter Services

ជំនឿ

ពណ៌សំណាង សក្តិសមជាមួយរាសីកំណើត ដើម្បីនាំថាមពលវិជ្ជមាន នាឆ្នាំ ២០២១

ពណ៌ស ក្រហម សូកូឡា និងទឹកក្រូចនឹងនាំមកនូវសំណាងល្អសម្រាប់ Scorpio នៅឆ្នាំ នេះ។ ភពព្រះអង្គារ ជាភពតំណាងរបស់អ្នក ហើយការប្រើពណ៌ទាំងនេះអាចបញ្ចៀសបាននូវ...

Advertisement

Facebook

Advertisement