ជំនឿ - Kampuchea Thmey Daily
Connect with us
Helistar Cambodia - Helicopter Charter Services

ជំនឿ

វិបស្សនាជាអ្វី ហើយមានគោលបំណងដើម្បីអ្នកណា?

វិបស្សនា ជាបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានចាស់ជាងគេបំផុតនៃ ប្រទេសឥណ្ឌា។ មនុស្សជាតិបានបាត់បង់បច្ចេកទេសនេះជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយ...

Advertisement

Facebook