ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសដំណើរការ នូវកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពី "ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា"
Connect with us

សេដ្ឋកិច្ច

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសដំណើរការ នូវកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា”

បានផុស

នៅ

ពិធីដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី “ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា” ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រោមវត្តមានរបស់លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្ថានទូត សមាគមអង្គការ សង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ គ្រឹះស្ថានសិក្សា វិស័យឯកជន ស្ថាប័នបណ្តុះ និងពន្លឿនអាជីវកម្ម បណ្តាញវិនិយោគិននិងធុរកិច្ចថ្មី តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom។

សូមចុច Subscribe Channel Telegram កម្ពុជាថ្មី ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ចិត្ត

ការរៀបចំកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនេះ មានគោលបំណងធំៗចំនួន៤ រួមមាន ១. ភ្ជាប់តួអង្គទាំងអស់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី និងពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងគ្នា និងគ្នា តាមរយៈកម្មវិធីបែបសហគមន៍ និងថ្នាលឌីជីថល។ ២. សហការពង្រឹងសហគ្រិនភាព និងបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីដោយបំពេញមុខងារគាំទ្រឱ្យគ្នាទៅ វិញទៅ មករវាងតួអង្គក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតាមយន្តការសហបង្កើតថ្មី។ ៣. ផ្ដល់ព័ត៌មានបែបវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងនឹងសហគ្រិនភាពធុរកិច្ចថ្មី និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីទាំងមូលតាមថ្នាលឌីជីថល និង ៤. ជាវេទិកាជាតិមួយ ក្នុងការថ្ពក់ទៅ នឹងកម្មវិធីស្រដៀងគ្នារបស់បណ្តាប្រទេសនានា។

ការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចឌីជីថល គឺជាសរសរស្តម្ភមួយក្នុងការកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ដោយផ្តោតលើការគាំទ្រប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សហគ្រិនភាពនិងធុរកិច្ចថ្មីតាមរយៈការពង្រឹងសហគ្រិនភាព និងការជំរុញធុរកិច្ចថ្មីទាំងផ្នែកសមត្ថភាព និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ តាមទិសដៅ នេះរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដាក់ចេញនូវការអនុវត្តកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា” ក្រោមការសម្របសម្រួលពីសំណាក់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” និង សហគ្រិនខ្មែរ។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានគូសរំលេចនូវកិច្ចការជាអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងការចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ “ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា” ឱ្យទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

១. គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនអន្តរសកម្មរវាងតួអង្គ ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីគាំទ្រ ធុរកិច្ចថ្មីនានា ឱ្យកាន់តែមានគុណភាព, ការពង្រឹង សមត្ថភាពបច្ចេកទេស, ការបន្ថែមបំណិនសហគ្រិនភាព, ការបង្កើនទុន និង ការផ្តល់ឱកាសទទួលបានការវិនិយោគ, ព្រមទាំងការចូលរួមជាអ្នកទទួលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម/ លិតផល របស់ធុរកិច្ចថ្មី និង ជាអ្នកផ្តល់ការគាំទ្រនានា។

២. គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា រួមមាន៖ ការបង្ហាញសកម្មភាព, ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល/សេវាកម្ម,ការចែករំលែកបទពិសោធន៍, ការផ្តល់ប្រឹក្សា និងការគាំទ្រនានាទាំងបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយ-ផលដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា។

៣. សិស្ស/និស្សិត, ធុរជន និងនវានុវត្តន៍ជន ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯង ទាំងជំនាញរឹង និងទន់ តាមរយៈការរៀនសូត្រនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ កម្មសិក្សា និងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធីគាំទ្រធុរកិច្ចថ្មីនានាដើម្បីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ និងមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់។

៤. ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវផ្តល់ការគាំទ្រធុរកិច្ចថ្មី និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី តាមវិស័យរៀងៗខ្លួន តាមរយៈការបញ្រ្ជាបសកម្មភាពគាំទ្រ ទៅ ក្នុងផែនការប្រចាំឆ្នាំ និងការផ្តល់គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនានា។

៥. គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមចែករំលែកទិន្នន័យដែលមានគុណភាពនៅ ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីរួមមាន៖ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងធុរកិច្ចថ្មី កម្មវិធីគាំទ្រធុរកិច្ចថ្មី ការវិនិយោគ ការប្រឹក្សាណែនាំ ការជួបជុំ សិក្ខាសាលា ខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងធុរកិច្ចថ្មី របាយការណ៍ និងឯកសារស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធនធានឌីជីថលពាក់ព័ន្ធនានាក្នុង “ថ្នាលឌីជីថលធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា” ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានសម្បូរបែបនិងផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ធុរជន, សិស្ស-និស្សិត និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ឱ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីនិងការធ្វើធុរកិច្ចថ្មីនៅ កម្ពុជា។

សូមបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវ “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥” នៅ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងគោលដៅ កសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឱ្យក្លាយជាចន្ទល់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនៃសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា។ ឃ្នាស់សំខាន់មួយក្នុងការសម្រេចគោលដៅ នេះ គឺការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី ប្រកបដោយភាពរស់រវើក និងពេញលេញដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការកសាង និងការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (SME)៕

អត្ថបទ៖ ណារី

Helistar Cambodia - Helicopter Charter Services
Sokimex Investment Group

ចុច Like Facebook កម្ពុជាថ្មី

នយោបាយ២ នាទី មុន

លោក មីន អោងឡាំង អាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបាន ឬអត់ គឺអាស្រ័យលើការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង៥ចំណុច

ព័ត៌មានអន្ដរជាតិ៧ នាទី មុន

អ្នក​ជំនាញ​ថៃ​ម្នាក់​ប្រាប់​ហេតុ​ផល​ដែល​កូវីដ​នឹង​ចប់​ចុង​ឆ្នាំនេះ

ព័ត៌មានអន្ដរជាតិ១០ នាទី មុន

ទុក្ខជាន់ទុក្ខ! ផ្ទុះកូវីដលើនាវាដឹកជំនួយទៅ តុងហ្គា ដែលរងគ្រោះដោយ ផ្ទុះភ្នំភ្លើង និងរលកយក្សស៊ូណាមិ

ព័ត៌មានជាតិ៤៩ នាទី មុន

សម្តេច ស ខេង បញ្ជាឲ្យស្វែងរកឲ្យឃើញនូវមូលហេតុដែលគ្រឿងញៀនវាយលុកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមកម្ពុជា

ព័ត៌មានជាតិ៥៤ នាទី មុន

បើគ្មានជំងឺកូវីដទេ សាលាដំបូងខេត្តកោះកុង អាចជម្រះក្តីបានដល់ទៅ ៩៥ភាគរយឯណោះ

Sokha Hotels

ព័ត៌មានពេញនិយម