Connect with us

វប្បធម៌ ជំនឿ

ទម្លាយអត្តចរិតពិតរបស់មនុស្សកើតឆ្នាំ «កុរ» ក្នុងធាតុទាំង ៥

នៅក្នុងទ្រឹស្ដីធាតុរបស់ចិន វដ្តនៃរាសីចក្រទាំ១២ ឆ្នាំនីមួយៗមានធាតុមួយដែលបង្កើតបានជា ជ្រូកឈើ ជ្រូកភ្លើង ...

Advertisement

Facebook